Αρχική Νέα Δήμος Φαρκαδόνας Νέες αρμοδιότητες για τον Γιάννη Γεωργολόπουλο

Νέες αρμοδιότητες για τον Γιάννη Γεωργολόπουλο

από Oichalianews
Νέες αρμοδιότητες για τον Γιάννη Γεωργολόπουλο

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 01/6/2020

Νέες αρμοδιότητες έλαβε ο αντιδήμαρχος  Οικονομικών, Προγραμματισμού,  Πολιτικής  Προστασίας,  Τεχνικών  Έργων  και Πολεοδομίας κ. Γιάννης Γεωργολόπουλος από τον δήμαρχο Φαρκαδόνας κ. Γιάννη Σακελλαρίου.

 

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 01/6/2020 ο κ. Γεωργολόπουλος λαμβάνει επιπλέον:

 

1.Για Οικονομικά θέματα και ιδίως:

Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

 

2. Για Τεχνικά Έργα (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

 

3. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

 

4. Τον Προγραμματισμό και ιδίως – τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

 

Επίσης ο κ. Σακελλαρίου εξουσιοδοτεί  τον κ. Γεωργολόπουλο, να υπογράφει «Με εντολή Δημάρχου»:

 

  1. Όλες τις αποφάσεις ή άλλα έγγραφα, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του.
  2. Όλες τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για τη διενέργεια πάσης φύσεως διαγωνιστικών διαδικασιών καθώς και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του.
  3. Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
  4. Να εποπτεύει την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων, στα οποία έχει υπαχθεί ο Δήμος,και το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων, καθώς και να υπογράφει συμβάσεις που προκύπτουν από διαγωνιστικές διαδικασίες και συνάπτονται για την υλοποίηση-εκτέλεση τέτοιων προγραμμάτων.
  5. Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών και εργασιών. Οι αποφάσεις 229/2019, 93 και 101/2020 εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Σχόλια

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα links: (www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr, www.aedep.gr, www.espa.gr )


ΟΙΧΑΛΙΑ ΚΑΙΡΟΣ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΓΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ...